BEOGRADSKE OPŠTINE KOJE PRUŽAJU BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
ŽENAMA KOJE SU PREŽIVELE NASILJE

    Mapa usluga sačinjena je u okviru projekta „Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema ženama i deci” koji je Mreža ŽPN realizovala u partnerstvu sa UNICEF kancelarijom u Beogradu, podržana sredstvima Evropske unije. Intervjuisanjem predstavnika/predstavnica institucija sačinjena je mapa usluga.

    logo unicef eu-425