SPISAK GRADOVA / OPŠTINA[ 1] KOJE PRUŽAJU BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
ŽENAMA KOJE SU PREŽIVELE NASILJE

Grad / opština

Adresa

Telefon

Radno vreme

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

E mail / WEB strana

 1.

BačkaTopola

Opština Bačka Topola
Maršala Tita 30
24 300 Bačka Topola

024/715 - 899

07:00h - 14:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje

www.btopola.org.rs

 2. 

Kikinda

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca 12
23 300 Kikinda

0230/410 109
0230/410 102

08:00h - 15:30h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • pravno savetovanje i podrška
  u slučajevima nasilja
  (ustanovljeno kao nova usluga)

/

 3. 

Kragujevac

Gradska uprava Kragujevac
Trg slobode 3
34 000 Kragujevac

034/306 - 147

07:30h - 15:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • pribavljanje dokumenata
 • popunjavanje formulara
 • informisanje i pravno savetovanje
 • zastupanje na sudu

www.kragujevac.rs

 4. 

Kraljevo

Gradska uprava Kraljevo
Trg Jovana Sarića 1
36 000 Kraljevo

036/306 - 000

07:00h - 15:00h

 • informisanje i pravno savetovanje
 • pravna pomoć zaštitnika građana
  i njegovog zamenika

www.kraljevo.org

 5. 

Kruševac

Gradska uprava Kruševac
Gazimestanska 1
37 000 Kruševac

037/414 - 815

08:00h - 16:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje

/

 6

Leskovac

Gradska uprava Leskovac
Pana Đukića 9 - 11
16 000 Leskovac

016/200 - 804

07:00h - 15:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • zastupanje na sudu

www.gradleskovac.org

 7.

Novi Pazar

Gradska opština Novi Pazar
Stevana Nemanje 2
36 300 Novi Pazar

020/313 - 644

7:30h - 15:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno zastupanje

www.novipazar.rs

 8. 

Novi Sad

Gradska uprava Novi Sad
Žarka Zrenjanina 2
21 000 Novi Sad

021/529 - 812

07:30h - 15:30h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • pribavljanje dokumenata
 • popunjavanje formulara
 • informisanje i pravno savetovanje
 • zastupanje na sudu

www.novisad.rs

 9. 

Novi Bečej

Opštinska uprava Novi Bečej
Žarka Zrenjanina 8
23 272 Novi Bečej

023/772 - 320

08:00h - 15:00h

 • pribavljanje dokumenata
 • popunjavanje formulara
 • informisanje i pravno savetovanje

www.novibecej.rs

10. 

Niš - Opština
Crveni Krst

Opštinska uprava Crveni Krst
Bulevar 12. februar br.89
18 000 Niš

018/583 - 700
018/583 - 701

07:00h - 15:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • popunjavanje formulara
 • informisanje i pravno savetovanje

www.gocrvenikrst.rs

11. 

Smederevska
Palanka

Opštinska uprava Smederevska Palanka
Vuka Karadžića 25
11 420 Smederevska Palanka

026/321 - 011

07:00h - 15:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • pribavljanje dokumenata
 • popunjavanje formulara
 • informisanje i pravno savetovanje

www.smederevska
palanka.rs

12. 

Vranje

Gradska uprava Vranje
V kongresa 1
17 500 Vranje

017/402 - 300

07:00h - 15:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • pribavljanje dokumenata
 • popunjavanje formulara
 • informisanje i pravno savetovanje
 • zastupanje na sudu

www.vranje.org.rs

13. 

Vlasotince

Opštinska uprava Vlasotince
Trg Oslobođenja 12
16 210 Vlasotince

016/875 - 122
016/875 - 201

07:00h - 15:00h

 • popunjavanje formulara
 • informisanje i pravno savetovanje

/

14.

Vršac

Opština Vršac
Trg pobede 1
26 300 Vršac

013/800 - 501
013/800 - 587

07:00h-15:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • pribavljanje dokumenata
 • informisanje i pravno savetovanje
  (sve tri usluge pruža CSR Vršac)

www.vrsac.com[1] Na listi se nalaze samo gradske uprave/opštine u kojima su organizacije članice Mreže ŽPN, sprovele istraživanje o pružaocima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici u okviru regionalnog projekta “Zaštita dece od nasilja u Jugoistočnoj Evropi” koji Mreža ŽPN realizuje u saradnji sa UNICEF-om.

Spisak usluga sačinjen je u okviru projekta „Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema ženama i deci” koji je Mreža ŽPN realizovala u partnerstvu sa UNICEF kancelarijom u Beogradu, podržana sredstvima Evropske Unije. Intervjuisanjem predstavnika/predstavnica institucija sačinjen je spisak usluga. Projektom su obuhvaćeni samo oni gradovi u kojima postoje organizacije Mreže ŽPN.

logo unicef eu-425