SPISAK BEOGRADSKIH OPŠTINA[ 1] KOJE PRUŽAJU BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
ŽENAMA KOJE SU PREŽIVELE NASILJE

Opština

Adresa

Telefon

Radno vreme

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

E mail / WEB strana

 1.

Barajevo

Opština Barajevo
Svetosavska 2
11 460 Barajevo

011/8302 - 115
Lokal 208

08:00h - 16:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • popunjavanje formulara

www.barajevo.org.rs

 2. 

Čukarica

Opština Čukarica
Šumadijski trg 2
11 030 Čukarica

011/3052 - 142
011/3052 - 143

09:00h - 12:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
Uslovi za ostvarivanje pravne pomoći
nalaze se na internet stranici opštine.

www.cukarica.rs

 3. 

Grocka

Opština Grocka
Bulevar oslobođenja 39
11 460 Grocka

011/8501 - 312

07:30h - 15:30h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • popunjavanje formulara

www.grocka.org.rs

 4. 

Lazarevac

Opština Lazarevac
Karađorđeva 42
11 550 Lazarevac

011/8118 - 740

07:00h - 15:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • pribavljanje dokumenata

www.lazarevac.rs

 5. 

Mladenovac

Opština Mladenovac
Janka Katića 6
11 400 Mladenovac

011/8241 - 657

08:00h - 16:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje

www.mladenovac.rs

 6. 

Novi Beograd

Opština Novi Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 167
11 070 Novi Beograd

011/3106 - 873

08:30h - 13:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • popunjavanje formulara

www.novibeograd.rs

 7. 

Obrenovac

Opština Obrenovac
Vuka Karadžića 74
11 500 Obrenovac

011/8726 - 427

08:30h - 15:30h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • popunjavanje formulara

www.obrenovac.rs

 8. 

Palilula

Opština Palilula
Takovska 12
11 060 Palilula

011/3236 - 215

08:00h - 16:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • pribavljanje dokumenata
 • popunjavanje formulara

www.palilula.org.rs

 9. 

Rakovica

Opština Rakovica
Miška Kranjca 12
11 090 Rakovica

011/3051 - 714

08:00h - 12:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • popunjavanje formulara

www.rakovica.rs

10. 

Sopot

Opština Sopot
Kosmajski trg 5
11 450 Sopot

011/8251 - 211

07:00h - 15:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • popunjavanje formulara

www.sopot.org.rs

11. 

Stari Grad

Opština Stari Grad
Makedonska 42
11 000 Stari Grad

011/3300 - 545

08:00h - 15:30h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • popunjavanje formulara (po potrebi)

www.starigrad.org.rs

12. 

Surčin

Opština Surčin
Vojvođanska 79
11 271 Surčin

011/8443 - 759
011/8443 - 760

08:00h - 16:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje

www.surcin.net

13. 

Voždovac

Opština Voždovac
Ustanička 53
11 010 Voždovac

011/2441 - 071
Lokal 136

09:00h - 13:00h

 • informisanje i pravno savetovanje

www.vozdovac.org.rs

14. 

Vračar

Opština Vračar
Njegoševa 77
11 000 Vračar
Kancelarija 701 -
VII sprat Upravne zgrade
gradske opštine Vračar

011/3081 - 507

09:00h - 13:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi 
 • informisanje i pravno savetovanje
 • popunjavanje formulara

www.vracar.org.rs

15. 

Zemun

Opština Zemun
Magistarski trg 1
11 080 Zemun

011/3778 - 474

08:00h - 16:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • popunjavanje formulara

www.zemun.rs

16. 

Zvezdara

Opština Zvezdara
Bulevar Kralja Aleksandra 77
11 050 Zvezdara

011/3405 - 989

utorkom i četvrtkom
16:00h - 19:00h

 • pisanje podnesaka/tužbi
 • informisanje i pravno savetovanje
 • savetovanje pred svako suđenje
 • kancelarija za besplatnu 
  pravnu i psihosocijalnu pomoć 
  žrtvama nasilja u porodici

www.zvezdara.org.rs[1] Lista je sačinjena na osnovu istraživanja o pružaocima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici u okviru regionalnog projekta “Zaštita dece od nasilja u Jugoistočnoj Evropi” koji Mreža ŽPN realizuje u saradnji sa UNICEF-om.

Spisak usluga sačinjen je u okviru projekta „Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema ženama i deci” koji je Mreža ŽPN realizovala u partnerstvu sa UNICEF kancelarijom u Beogradu, podržana sredstvima Evropske Unije. Intervjuisanjem predstavnika/predstavnica institucija sačinjen je spisak usluga.

logo unicef eu-425