Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo na IX godišnjoj konferenciji VDS imati priliku da ugostimo istaknute međunarodne i domaće stručnjake koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava.

Mreža Žene protiv nasilja podseća da se prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, član 64, usluge socijalne zaštite nabavljaju od pružaoca usluga socijalne zaštite koji je za to licenciran kroz postupak javne nabavke, te da i nabavka usluge Nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja mora biti obavljena u skladu sa Zakonom.

IX GKVDS poziv sDeveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu, održaće se u Beogradu, 29. i 30. novembra 2018. godine. Konferencija ima za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama kriminaliteta, kršenja ljudskih prava i drugih vidova stradanja, i omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja.

logo pescanikU periodu 01.01.2018.-30.06.2018.god. SOS službi UŽ Peščanik obratilo se 47 žena i 2 muškarca, koji su tražili podršku za srodnice koje trpe nasilje. Ukupno pruženih usluga bilo je 328, što znači da za svaku korisnicu bude obezbeđeno prosečno, 6 usluga (npr: emocionalna podrška, informacija, tumačenje propisa, obrazloženje uloga institucija, priprema za svedočenje pre sudom i slično).

modsMODS podseća da je inicijativa za pristupanje Srbije ovom programu potekla od organizacija civilnog društva koje su u januaru 2012. godine i ponovo u martu 2015. godine uputile Vladi Republike Srbije ovaj predlog. Među pokretačima inicijative bili su Mreža Žene protiv nasilja, Nacionalna mreža Partnerstvo za pomirenje kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Mreža organizacija za decu Srbije.

foca 19 jun sPovodom obeležavanja Međunarodnog dana protiv seksualnog nasilja u ratu – 19. juna, aktivistkinje Autonomnog ženskog centra, na poziv Žena u crnom, posetile su ženske organizacije u Bosni i Hercegovini i sa tamošnjim aktivistkinjama/-ima i žrtvama ratnih zločina, obeležile ovaj datum.

dan secanja na zrtve femicida 2018 sU Srbiji je prvi put obeležen Dan sećanja na žene žrtve nasilja, datum koji je prošle godine ustanovila Vlada Republike Srbije na inicijativu Mreže Žene protiv nasilja. Na Trgu republike u Beogradu postavljena je instalacija Reakcija umesto zločina! Instalacija simulira mesto zločina - sobu kuće u kojoj je žena živela, najnebezbednije mesto za one žene koje preživljavaju nasilje.

Mreza 10 maj sAŽC i Udruženje žena „Peščanik“ iz Kruševca zajedno pokreću osmodnevnu kampanju pod sloganom „Ako sistem ne reaguje, reaguje zločinac“ želeći da ukažu na brojne propuste sistema zbog kojih mnoge žene nisu zaštićene na vreme. Na konferenciji za novinare ova dva udruženja su predstavila publikaciju „Nijedna žena manje“ koja sadrži analize postupanja policije, tužilaštva i centara za socijalni rad u slučajevima femicida prošle godine kao i izveštaje o efikasnosti suđenja u dva sudska postupka povodom femicida koje su ove organizacije pratile i druge relevantne izveštaje.

Osamnaesta žena ubijena je od početka godine od strane partnera/člana porodice. U nedelju, 6. maja, J.G. (38 godina) usmrćena je od strane partnera I.R. (34 godine). Ova žena kao i mnoge druge žene, obraćala se tražeći zaštitu i podršku od institucija. Zahtevamo od nadležnih ministarstava da preispitaju postupanje profesionalaca u institucijama kojima se žena obraćala i ukoliko utvrde propuste iste sankcionišu u skladu sa zakonom.

maja raicevic„Niko nije poveo računa o tome da su žene dovedene u mnogo nepovoljniju situaciju od one u kojoj su bile ranije, mnoge od njih su sada potpuno bez primanja, neke od njih su mesecima bile i bez zdravstvene zaštite, što znači da su im i ljudska prava u velikoj meri ugrožena“, kaže Maja Raičević, aktivistkinja Centra za ženska prava iz Podgorice, govoreći o situaciji u Crnoj Gori nakon ukidanja i umanjenja naknada majkama sa troje i više dece.