Otvorena pitanja Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja

Organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja upućuju otvorena pitanja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom raspisivanja trećeg konkursa za uspostavljanje Nacionalne SOS linije za podršku ženama sa iskustvom nasilja koji je na sajtu Ministarstva objavljen 27.9.2018.g.

Opširnije...

Podneta još jedna Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podnela je Ustavnom sudu Inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti čl. 25 st. 1 – 6 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Osporenim odredbama predviđa se ukidanje prava na roditeljski dodatak ukoliko makar jedno od dece u porodici nije primilo sve obavezne vakcine ili ne pohađa redovno osnovnu školu, odnosno predškolski pripremni program.

Opširnije...

Ambasadorka mladih Srbije u evropskoj WAVE mreži

Žiri Step Up!  kampanje koju realizuje evropska mreža WAVE, 3. oktobra 2018. godine, izabrao je Dejanu Dexi Stošić,  vršnjačku edukatorku „SOS Kutka za devojke Vranje“, za ambasadorku mladih iz Srbije.

Opširnije...

Poziv za feminističke umetnice

wave fem art call sWAVE Mreža  traži umetnice, crtačice, karikaturistkinje koje bi predstavile sopstvenu viziiju i interpretaciju inspirativne junakinje – Shero – koja bi bila zagovaračica promena u društvu. Zamisli dan u životu heroine čiji se život sastoji od sprečavanja i zaustavljanja nasilja nad ženama i devojakama.

Opširnije...

Plenarni izlagači

Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo na IX godišnjoj konferenciji VDS imati priliku da ugostimo istaknute međunarodne i domaće stručnjake koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava.

Opširnije...

SOS za poštovanje zakona

Mreža Žene protiv nasilja podseća da se prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, član 64, usluge socijalne zaštite nabavljaju od pružaoca usluga socijalne zaštite koji je za to licenciran kroz postupak javne nabavke, te da i nabavka usluge Nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja mora biti obavljena u skladu sa Zakonom.

Opširnije...

Poziv za IX godišnju konferenciju Viktimološkog društva Srbije

IX GKVDS poziv sDeveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu, održaće se u Beogradu, 29. i 30. novembra 2018. godine. Konferencija ima za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama kriminaliteta, kršenja ljudskih prava i drugih vidova stradanja, i omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja.

Opširnije...

Izveštaj o pruženim uslugama u okviru SOS podrške UŽ Peščanik ženama koje su preživele nasilje u porodici, za period 01.01.2018 – 30.06.2018.god.

logo pescanikU periodu 01.01.2018.-30.06.2018.god. SOS službi UŽ Peščanik obratilo se 47 žena i 2 muškarca, koji su tražili podršku za srodnice koje trpe nasilje. Ukupno pruženih usluga bilo je 328, što znači da za svaku korisnicu bude obezbeđeno prosečno, 6 usluga (npr: emocionalna podrška, informacija, tumačenje propisa, obrazloženje uloga institucija, priprema za svedočenje pre sudom i slično).

Opširnije...

MODS i Mreža ŽPN pozdravljaju pristupanje Srbije programu EU za prava, jednakost i državljanstvo

modsMODS podseća da je inicijativa za pristupanje Srbije ovom programu potekla od organizacija civilnog društva koje su u januaru 2012. godine i ponovo u martu 2015. godine uputile Vladi Republike Srbije ovaj predlog. Među pokretačima inicijative bili su Mreža Žene protiv nasilja, Nacionalna mreža Partnerstvo za pomirenje kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Mreža organizacija za decu Srbije.

Opširnije...

Aktivistkinje iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije obeležile su Međunarodni dan protiv seksualnog nasilja u ratu zajedničkom akcijom u Foči

foca 19 jun sPovodom obeležavanja Međunarodnog dana protiv seksualnog nasilja u ratu – 19. juna, aktivistkinje Autonomnog ženskog centra, na poziv Žena u crnom, posetile su ženske organizacije u Bosni i Hercegovini i sa tamošnjim aktivistkinjama/-ima i žrtvama ratnih zločina, obeležile ovaj datum.

Opširnije...