Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

24.04.2014Aktivistkinja organizacije Iz kruga Vojvodina, Ivana Nikolić najavila je protest feminističke i antifašističke gerile i Mreže Žene protiv nasilja zbog neadekvatnog odgovora institucija na nasilje prema ženama. Protest će se održati u ponedeljak 28. aprila 2014. godine u 10 časova ispred zgrade Višeg suda u Novom Sadu.

Medij: RTV 1
Datum: 24.04.2014.

08.04.2014Predstavnice Udruženja Romkinja Osvit iz Niša prisustovale su sastanku na kome je predloženo da se izradi sporazum o saradnji institucija nadležnih da reaguju u slučajevima nasilja prema ženama. Cilj ovog sporazuma je da se uspostavi brža i efikasnija pomoć i zaštita žrtava, bez prebacivanja odgovornosti s jedne institucije na drugu.

Medij: TV KCN
Datum članka: 08.04.2014.

01.04.2014Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i nasilja nad ženama Atina i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisali su Memorandum o saradnji u cilju zapošljavanja žrtava trgovine ljudima.

Medij: Blic
Datum članka: 01.04.2014.

30.03.2014Nevladina organizacija Kulturni centar Damad organizovala je seminar “Rodna ravnopravnost u praksi lokalnih samouprava” za odbornice i odbornike novopazarskog gradskog parlamenta i članice Saveta za rodnu ravnopravnost i Saveta za mlade, predstavnice i predstavnike medija i organizacija civilnog društva. Na ovom skupu razgovarano je o tri teme: o ženama i kulturi; antidiskriminacionim zakonima i njihovoj primeni na lokalnom nivou i o rodnoj ravnopravnostu u kontekstu pregovaračkih poglavlja 19, 23 i 24.

Medij: Danas
Datum članka: 30.03.2014.

11.03.2014SOS telefon Udruženja žena Peščanik iz Kruševca, ponovo počinje sa radom krajem aprila 2014. godine i narednih 6 meseci biće dostupan 12 sati nedeljno. Iako se SOS telefon ugasio 2011. godine kada Grad Kruševac nije izmirio ugovorom preuzete obaveze za finansiranje usluge SOS telefona, Peščanik je nastavio sa radom i žene koje preživljavaju nasilje mogle su se obratiti za podršku dolaskom u prostorije ove organizacije svake subote od 11 do 14 časova.

Medij: Večernje novosti
Datum članka: 11.03.2014.

08.03.2014U sali Skupštine opštine Niš, 08. marta, održan je sastanak Udruženja Romkinja Osvit i Komisije za rodnu ravnopravnost Grada Niša. Na sastanku je razgovarano o Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja poziva na aktivno učešće svih relevantnih institucija i organizacija kroz saradnju definisanu pravilima i protokolima.

Medij: Narodne novine Niš
Datum članka: 08.03.2014.

03.03.2014Službi SOS telefon za žrtve nasilja, za nepuna dva meseca, 10 žena je prijavilo da su žrtve maltretiranja na poslu. Stručnjakinje veruju da je ovih slučajeva i više, ali da ih žrtve najčešće ne prijavljuju jer se plaše otkaza. “Većina žena su žrtve psihičkog maltretiranja na poslu. One koje nas zovu su uplašene za egzistenciju, a u najvećem procentu zlostavljači su muškarci“ – kaže psihološkinja Đurđa Ćazić, predsednica udruženja SOS ženski centar.

Medij: Blic
Datum članka: 03.03.2014.

28.02.2014Predstavnice Mreže…IZ KRUGA – Srbija, Lepojka Čarević Mitanovski i Milica Đorđević su 6. februara, na okruglom stolu “Položaj žena sa invaliditetom u Srbiji” predstavile rezultate istraživanja o položaju žena sa invaliditetom. Ovo istraživanje je pokazalo da zakon, praksa i administrativna politika ne obezbeđuju ženama sa invaliditetom puni razvoj i uključivanje u društveni život.

Medij: Bilten Opštine Arilje
Datum članka: 28.02.2014.

20.02.2014Lokalna organizacija Centar za podršku ženama pridružila se 14. februara kampanji “Jedna milijarda ustaje za pravdu za žene” tako što su aktivistkinje ove organizacije plesom, govorom i porukama skrenule pažnju na nasilje nad ženama.

Medij: Nove kikindske novine
Datum članka: 20.02.2014.

14.02.2014Centar za devojke i Udruženje Romkinja Osvit priključiće se globalnoj kampanji “Jedna milijarda ustaje za pravdu za žene koje su preživele nasilje”, danas u 14. časova, plesom na Trgu kralja Milana s ciljem da ukažu na rasprostranjenost i posledice problema nasilja prema ženama. Na konferenciji u niškom Medija centru, aktivistkinje ovih organizacija zatražile su od države da preduzme efikasne mere radi zaustavljanja i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama.

Medij: Narodne novine Niš
Datum članka: 14.02.2014.

08.02.2014Statistika pokazuje da se zlostavljanja žena u proseku sedam puta vraća nasilnom partneru, pre nego što ga zauvek napusti. “Žene se nasilniku najčešće vraćaju zbog straha. Kada izađu iz Sigurne kuće muževi im prete, uhode ih. Osim toga, nemaju novac da izdržavaju decu. Nekada misle da je deci bolje da žive sa oba roditelja, bez obzira na sve” - kaže psihološkinja Đurđa Ćazić, predsednica udruženja SOS Ženski centar iz Novog Sada.

Medij: Blic
Datum članka: 08.02.2014.

07.02.2014U organizaciji Fondacije za mir i ravnopravnost, Kvinna till Kvinna iz Švedske, 7 članica nevladinih organizacija iz Srbije boravilo je u Stokholmu početkom novembra 2013. Jedna od atkivistkinja koje su putovale u Švedsku bila je predstavnica Udruženja žena Peščanik iz Kruševca, Snežana Jakovljević. Ona za Narodne novine Kruševac iznosi svoje utiske i zapažanja.

Medij: Narodne novine Kruševac
Datum članka: 07.02.2014.