Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

13.09.2019Ženski centar Užice organizovao je uličnu akciju "Ja imam pravo na život bez nasilja" posvećen borbi protiv nasilja prema ženama u okviru koje je promovisan Fond za žene žrtve nasilja.

Medij: Infoera.rs
Datum objave: 13.09.2019.