Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

1.11.2018Novi sos broj telefona od danas počinje sa radom u Kraljevu i besplatan je za sve mreže mobilne i fiksne telefonije i dostupan na teritoriji čitave Srbije za žene žrtve porodičnog i partnerskog nasilja. Telefon će raditi svakog radnog dana od 14 do 18 časova a obučene konsultantkije pružaće usluge emotivne podrške ženama u situaciji nasilja.

Medij: TV Melos Kraljevo
Datum objave: 1.11.2018.