Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

21.9.2018Povodom najave Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o raspisivanju konkursa za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje Nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja, Mreža Žene protiv nasilja upozorava da raspisivanje konkursa nije u skladu sa zakonom. Ovaj tip usluga socijalne zaštite može biti finansiran isključivo kroz postupak javne nabavke.

Medij: Nova naša reč Leskovac
Datum objave: 21.9.2018.