Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

31.8.2018Novopazarska nevladina organizacija Kultumi centar Damad, sledećeg vikenda, organizuje drugi deo seminara „Lokalni multisektorsld odgovor na rodno zasnovano nasilje". Učesnici skupa su predstavnici lokalne samouprave, pravosuđa, policije, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ustanova koje rade sa mladima, organizacija civilnog društva i medija.

Medij: Danas Sandžak
Datum objave: 31.8.2018.