Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

5.7.2018Žene žrtve nasilja su najčešće bez posla, ekonomski zavisne od nasilnika, pa zato i trpe nasilje. SOS telefon i UNDP, realizovali su projekat "Samostalni život". Kod sedam poslodavaca 14 žena obučavalo se za posao, a 11 je nakon obuke, zaposleno. Tokom tromesečne obuke kod poslodavca primale su mesečnu platu. To je za mnoge bio prvi posao i put ka ekonomskom osnaživanju.

Medij: RTS 1
Datum objave: 5.7.2018.