Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

7.6.2018Romkinje sa invahditetom su izložene višestrukoj diskriminaciji, jer osim što pripadaju romskoj populaciji kao jednoj od najranjivijih grupa,one su u nepovoljnijem položaju i unutar svojih zajednica i porodica. “Ono što je danas uglavnom društveno prevaziđenojoš uvek je karakteristika u romskim zajednicama, kao i u seoskim sredinama: rođenje takvog deteta smatra se „kaznom" ili „sramotom", kaže Danica Jovanović iz Udruženja Roma Novi Bečej, koje pruža stručnu pomoć Romkinjama sa invaliditetom i sa iskustvom nasilja.

Medij: Danas
Datum objave: 7.6.2018.