Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

Nasilje nad ženama se smanjuje, a povećava se prijavljivanje nasilnika

21.12Osnovnom javnom tužilaštvu od 1. januara 2016 godine do 7. decembra 2017. godine zbog nasilja u porodici podnete su 832 krivične prijave. Od ukupnog broja prijava podneto je 119 optužnih akata Osnovnom sudu u Nišu u 336 predmeta je doneto rešenje o odbačaju krivične prijave. Upoređenja radi predstavnica Onovnog javnog tužilaštva u Nišu iznela je podatak da je u 2014. godini bilo 289 prijava, a u 2015. godini 447 – čulo se danas na okruglom stolu na kome su predstavljene analize lokalnih politika za zaštitu žena od nasilja.

Medij: Jugpress.com
Datum objave: 21.12.2017.