Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

Porodično nasilje je krivično delo

15.12 1Nevladina organizacija „Ženska alternativa" iz Sombora, koja vodi SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, uključila se u kampanju „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama" organizacijom okruglog stola o primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu 1 . juna ove godine.

Medij: Somborske novine
Datum objave: 15.12.2017.