Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

08.03.2017Žene u gradskim i žene u seoskim sredinama imaju iste probleme – od loše ekonomske situacije do problema partnerskih odnosa i nasilja u porodici. Ipak, u rešavanju konkretnih problema dostupnost institucija socijalne zaštite, kao i bolja informisanost o podršci i pomoći civilnog sektora idu u prilog ženama u gradskim sredinama. Dodatni problem ženama na selu predstavlja pritisak patrijarhalne zajednice i predrasude sa kojima moraju da se bore.

Medij: RTV 1
Datum objave: 08.03.2017.