Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

24.11.2016Četvrti okrugli sto "Porodično i partnersko nasilje nad ranjivim grupama" u okviru projekta "Vreme protiv nasilja" održan je u Press centru UNS-a u petak 18. novembra. Teme za razgovor bile su koliko je učestalo nasilje nad ranjivim grupama koje smo nabrojali, zašto je nasilje nad starim licima tabu tema u Srbiji, kako se Srbija suočava sa izazovima migrantske krize kada je reč o partnerskom i porodičnom nasilju, koji mehanizmi stoje na raspolaganu u borbi protiv ovih oblika nasilja nad ranjivim grupama i kako izaći na kraj sa dvostrukom diskriminacijom. U panelu su učestvovale Snežana Mađerčić, sekretarka IZ KRUGA, Beograd, organizacije za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom, Jelena Hrnjak, program menadžerka nevladine organizacije Atina, Nadežda Satarić, udruženje građana "Snaga prijateljstva" - Amity, i Nada Đuričković, predsednica Upravnog odbora Romskog centra za žene i decu Daje. Moderatorka okruglog stola je Jovana Gligorijević, pomoćnica glavnog urednika nedeljnika "Vreme".

Medij: Vreme Dodatak
Datum članka: 24.11.2016.