Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

30.03.2014Nevladina organizacija Kulturni centar Damad organizovala je seminar “Rodna ravnopravnost u praksi lokalnih samouprava” za odbornice i odbornike novopazarskog gradskog parlamenta i članice Saveta za rodnu ravnopravnost i Saveta za mlade, predstavnice i predstavnike medija i organizacija civilnog društva. Na ovom skupu razgovarano je o tri teme: o ženama i kulturi; antidiskriminacionim zakonima i njihovoj primeni na lokalnom nivou i o rodnoj ravnopravnostu u kontekstu pregovaračkih poglavlja 19, 23 i 24.

Medij: Danas
Datum članka: 30.03.2014.