Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

08.03.2014U sali Skupštine opštine Niš, 08. marta, održan je sastanak Udruženja Romkinja Osvit i Komisije za rodnu ravnopravnost Grada Niša. Na sastanku je razgovarano o Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja poziva na aktivno učešće svih relevantnih institucija i organizacija kroz saradnju definisanu pravilima i protokolima.

Medij: Narodne novine Niš
Datum članka: 08.03.2014.