Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

28.02.2014Predstavnice Mreže…IZ KRUGA – Srbija, Lepojka Čarević Mitanovski i Milica Đorđević su 6. februara, na okruglom stolu “Položaj žena sa invaliditetom u Srbiji” predstavile rezultate istraživanja o položaju žena sa invaliditetom. Ovo istraživanje je pokazalo da zakon, praksa i administrativna politika ne obezbeđuju ženama sa invaliditetom puni razvoj i uključivanje u društveni život.

Medij: Bilten Opštine Arilje
Datum članka: 28.02.2014.