Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

08.02.2014Statistika pokazuje da se zlostavljanja žena u proseku sedam puta vraća nasilnom partneru, pre nego što ga zauvek napusti. “Žene se nasilniku najčešće vraćaju zbog straha. Kada izađu iz Sigurne kuće muževi im prete, uhode ih. Osim toga, nemaju novac da izdržavaju decu. Nekada misle da je deci bolje da žive sa oba roditelja, bez obzira na sve” - kaže psihološkinja Đurđa Ćazić, predsednica udruženja SOS Ženski centar iz Novog Sada.

Medij: Blic
Datum članka: 08.02.2014.