50-50Komisija je usvojila petogodišnju strategiju za promovisanje ravnopravnosti između muškaraca i žena u Evropi. Poseban strateški cilj je bolje korišćenje ženskih potencijala u svrhu doprinosa ukupnim ekonomskim i socijalnim ciljevima Evropske Unije.

Strategija prevodi principe Ženske povelje Evropske Komisije u konkretne mere, počevši od toga da dovodi više žena u odbore preduzeća do rešavanja rodno zasnovanog nasilja. U međuvremenu, novi Eurobarometar pokazuje da 87% Evropljana podržava EU akcije za rešavanje porodičnog nasilja. Jedna od četiri osobe poznaje nekog ko je bio žrtva ovakvog nasilja.

Strategija o rodnoj ravnopravnosti definiše niz akcija baziranih na 5 prioriteta: ekonomija i tržište rada; jednake plate; ravnopravnost na visokim pozicijama; suprotstavljanje rodno zasnovanom nasilju; kao i promovisanje ravnopravnosti izvan granica Evropske Unije. Ona uključuje:

  • Više žena na tržištu rada i pomoć da u Evropi do 2020 stopa zaposlenosti bude 75%  od ukupnog broja žena i muškaraca;
  • Pokretanje inicijative sa ciljem da žene budu zastupljenije u ekonomiji na mestima odlučivanja;
  • Promovisanje ženskog preduzetništva i samozapošljavanja;
  • Pokretanje Evropskog dana jednakih plata da bi se povećala svest o činjenici da žene širom Evropske Unije i dalje zarađuju u proseku oko 18% manje plate od muškaraca;
  • Zajednički rad svih zemalja članica EU u borbi protiv nasilja nad ženama a posebno u  iskorenjivanju genitalnog sakaćenja u Evropi i van nje.

Komisija će takođe postaviti godišnji Dijalog o rodnoj ravnopravnosti na najviši nivo, uključujući Evropski Parlament, Savet predsedništva, Evropske socijalne partnere i civilno društvo u proceni napretka sprovođenja strategije.


Za Mrežu prevela Jelena Memet, Peščanik, Kruševac
European Commission adopts new strategy on gender equality , European Commission | News