Tehnologija menja industrije u celom svetu brže nego što one uspevaju da povežu svoje Facebook profile sa svojim Twitter nalozima, a komercijalna seksualna industrija nije izuzetak. Da , i prostitucija migrira online kao i sve ostalo. Pozdravite se sa erom svodinka na uličnim ćoškovima koji puše ispred svojih kadilaka dok nadgledaju žene koje prodaju i upoznajte se sa erom lukavih escort websajtova, šifriranih oglasa i online reklama za komercijalni seks. Bordel kao zgrada od cigala i maltera, mesto na kome možete da kupite žene i devojke za seks, propada i iz njegovih ruševina će izrasti bordel za narednu dekadu: elektronski bordel.

Migracija na online platformu je različito uticala na različite industrije, od buma koji je donela potrošačkoj elektronici do spore smrti novinske industrije. Ali šta će ona značiti komercijalnoj seks industriji, gde proizvodi nisu mobilni telefoni ili nedeljna izdanja nego ljudska bića? Za početak, doći će do povećanje potražnje za komercijalnim seksom. Internet je radikalno promenio pornografsku industriju zato što je omogućio korisnicima trenutni i anonimni pristup onome što je ranije moralo da se kupi u prodavnici ili naruči poštom. Predviđam da će uspon e-bordela učiniti isto i za prostituciju. Ljudi kojima nije bilo ugodno da se voze u bordel sada mogu naručiti ženu online da im bude isporučena u njihovu kuću, automobil, ili hotelsku sobu, kao pizza. I ukoliko se ovaj porast potražnje za komercijalnim seksom ne poklopi sa povećanjem žena koje su spremne da pružaju ove usluge, možete se kladiti da će trafikanti popuniti ovaj jaz decom i ženama koje primoravaju na prostituciju.

Uspon e-bordela će takođe otežati pronalaženje žrtava trafikinga u seksualnoj industriji. Mnogo je lakše probiti se, istražiti i provaliti u fizičku lokaciju za trafiking ljudskih bića nego pronaći i žrtve i kriminalce koji su povezani sa websajtom ili online oglasom.  Dalje, dok policijska odeljenja stiču iskustvo i nove specijaliste u e-istragama, mnogi i dalje imaju više iskustva sa prethodnim načinima sprečavanja ovog zločina. Predviđam da će online migracija prostitucije postaviti značajan izazov za snage zakona. Drugo, povezano pitanje je mogućnost žrtava trafikinga da odu. Većina žena koje su u prostituciju protiv svoje volje tu su držane ne- fizičkim okovima – ekonomskim nasiljem, pretnjama deportacijom, Stokholmskim sindromom itd – što je mnogo drugačije od katanaca i lanaca. Ali žene koje žive i i dalje su iskorišćavane u istim bordelima od cigala i maltera mogu imati minimalne šanse za beg, dok žene koje su poslate u privatne kuće kroz službe za pratnju mogu imati nešto veće šanse. Iako je moguće da će e-bordel omogućiti nekim trafikovanim ženama šansu da pobegnu, rast potražnje i smanjenje mogućnosti za policiju može doprineti da se ove šanse umanje.

Ključ uspeha u industriji prostitucije, kao i u svim industrijama, je pratiti promene u tehnologiji. Ali u ovom slučaju je to mnogo važnije, jer pratiti tehnologiju znači biti korak ispred trafikanata i spasiti živote. Uspon e-bordela će primorati one od nas koje rade na sprečavanju eksploatacije žena i dece, da budemo kreativne, tehnološki edukovane i da brže mislimo, jer nemamo drugog izbora nego da pratimo talas tehnologije u luku u kojoj se nadamo da će više ranjivih ljudi biti sigurno i slobodno.


Izvor: The Rise of the E-Brothel