ukrajina interno raseljeni

Polovina interno raseljenih domaćinstava u Ukrajini su porodice sa decom
Fotografija: IOM / V.Shuvayev

5/16/17 – U proseku, prihod po interno raseljenoj osobi u Ukrajini je 1,991 ukrajinskih Hrivnia (UAH) ili 75 US dolara mesečno, ili u proseku 2.50 dolara dnevno. Ali izvestan broj ljudi živi još gore, 21 procenat ljudi iz ove grupe živi sa manje od 2 dolara dnevno. Prosečna cena vekne hleba u Ukrajini je 0,40 US dolara.

Od aprila meseca, ukrajinsko ministarstvo za socijalnu politiku registrovalo je 1, 5 milliona interno raseljenih osoba od 2014. godine. Od početka krize u Ukrajini, IOM je obezbedio pomoć za oko 138 000 konfliktom pogođenih ljudi. Treutni fokus je na obezbeđivanju prilika za sticanje prihoda za interno raseljenu populaciju, facilitacija socijalne kohezije, oporavka i izgradnje mira. Postoji i nekoliko pozitivnih zabeleški u IANovom istraživanju. Broj zaposlenih interno raseljenih osoba se blago povećao sa 35% u martu 2016. godine na 42% u maju ove godine. Ipak, zaposlenost je i dalje niska u poređenju sa situacijom pre raseljavanja: skoro jedna trećina interno raseljenih osoba koja je imala posao pre konflikta i dalje ne može da pronađe novi posao.

Drugi problematični segment su uslovi života i plaćanje iznajmljivanja stanova i komunilanih troškova. Dve trećine interno raseljenih osoba živi u iznajmljenim kućama, dok jedna trećina boravi kod rođaka ili hraniteljskih porodica. Samo jedan procenat ljudi u delu koji je pod kontrolom ukrajinske vlade živi u sopstvenim kućama.

Istraživanje pokazuje veliku nesigurnost u vezi sa budućnošću. Četvrtina interno raseljenih ljudi kaže da se nikada neće vratiti mesta iz koga su potekli. Trideset devet procenata raseljenih želi da se vrati svojim kućama kada konflikt bude okončan. Trećih 17% ljudi govori da će razmisliti o povratku u budućnosti.

“Nedostatak podrške u pronalaženju relevantnih rešenja za interno raseljena lica i povratnike/ce ometa njihovu integraciju i stvara zavisnost od vladinih i organizacija za pomoć”, kaže IOMov šef misije za Ukrajinu Manfred Profazi. “Sa nacionalnim sistemom za nadgledanje, IOM ima nameru da asistira Vladi u unapređenju sagledavanja potreba i situacije u kojoj se nalaze interno raseljeni ljudi. Želimo da istaknemo zabrinjavajuće trendove tako da Vlada može bolje da razvije na dokumentovanoj osnovi, politike kojima će izaći u susret potrebama raseljenih.”

Na zajedničkoj prezentaciji istraživanja u Kijevu, Zamenik ministra za privremeno okupirane teritorije i interno raseljena lica - Heorhii Tuka, naglasio je značaj prikupljanja podataka i IOMovu ekspertizu u oblikovanju strategija i planiranju praktičnih koraka za podršku dobrobiti i integraciji raseljenih. 

* IOM redovno sprovodi istraživanja o položaju raseljenih u Ukrajini od marta 2016. godine. Ovog puta, pokrivši period mart – april 2017, 1 025 raseljenih osoba su intervjuisane licem u lice i 3 312 Interno raseljenih registrovanih od strane Ministarstva socijalne politike Ukrajine širom zemlje intervjuisano je telefonom. 

Izvor: Conflict-Displaced Ukrainians Surviving on Just USD 2.50 Per Day: IOM