protest-zena-limaU 2001. godini, 17-ogodišnja peruanska devojčica, po imenu K.L., bila je 14 nedelja trudna kada su doktori u državnoj bolnici u Limi utvrdili da fetus ima anencefaliju. Anencefalija je smrtonosno oštećenje mozga kod fetusa. Doktori su joj rekli da nastavak trudnoće može dovesti u rizik njen život i zdravlje. Preporučen joj je abortus.

Abortus je bio legalan u Peruu pod ovim okolnostima, ali je bolnica odbila da ga izvrši pod izgovorom da država nije obezbedila jasno tumačenje sprovođenja zakona u pružanju ove vrste usluge. K.L. je bila prisiljena da nosi trudnoću do punog termina i doji bebu četiri dana - koliko je beba živela. To je bila odluka koja je dalje donela ozbiljne posledice na njeno psiho-fizičko zdravlje.

Podneta je žalba UN Komitetu za ljudska prava, u kojoj je navedeno da je uskraćivanjem pristupa legalnoj medicinskoj proceduri prekršeno njeno ljudsko pravo. Komitet se složio i predložio da Peru plati odštetu K.L. To se dogodilo u 2005. godini.

Danas, skoro deset godina kasnije, Peruanska vlada se složila da plati odštetu.

Kada je komitet doneo odluku, to je bio prvi put da je UN telo za ljudska prava smatralo vladu odgovornom za neuspeh u obezbeđivanju pristupa legalnoj usluzi izvršenja abortusa. Komitet je naveo da je Peru prekršio prava žrtve po nekoliko članova Međunarodnog sporazuma o civilnim i političkim pravima, uključujući pravo na delotvoran pravni lek, zabranu torture i okrutnog, nehumanog i degradirajućeg tretmana, prava na privatni život i prava maloletnica/ka na mere zaštite.  

“Naravno da bi bilo bolje da nije morala da čeka 10 godina na odštetu, ali je važna stvar bila da je šteta koja joj je načinjena sada formalno uzeta na znanje.” Rekao je Nigel Rodley, aktuelni član komiteta koji je bio deo ovog tela kada je predata preporuka, 2005. godine.

Predsedavajući komiteta Fabián Salvioli rekao je da je važno za države postupaju u skladu sa odlukama komiteta.

“Kada država postupa u skladu sa odlukama komiteta, ona ispunjava svoje obaveze i obezbeđuje nadu ostalim žrtvama koje vode slučajeve pred komitetom” rekao je. “Države moraju postupati u skladu sa njihovim obavezama u odnosu na ljudska prava koje je propisao savez, jer će na taj način doprineti stvaranju pravednijeg društva.” 

Slučaj K.L. podnet je komitetu od strane Centra za reproduktivna prava, Latinsko – američkog i karibskog komiteta za zaštitu ženskih prava i Savetodavnog centra za zaštitu ženskih prava. U saopštenju za javnost objavljenom ubrzo posle sporazuma sa Peruom, u decembru, predstavnica Centra za reproduktivna prava, Nancy Northrup rekla je da pored toga što je odluka za isplatom odštete K.L. važna, još toga treba da bude učinjeno u vezi sa pristupom uslugama koje se odnose na reproduktivno zdravlje.

“Vreme je da Peru potvrdi i primeni uputstva za bezbedan abortus i nastavi da unapređuje pristup neophodim uslugama koje se tiču reproduktivnog zdravlja za sve žene i devojke,” rekla je.

18. januar, 2016

Pogledajte više na:
Peru compensates woman in historic UN Human Rights abortion case