Karachi, Pakistan (CNN izveštava) -- U mrtvačnici, u najvećem gradu Pakistana, pet platnenih vreća – svaka veličine vekne hleba – leže na policama hladnjače.

U svaku malu vreću umotan je leš novorođenčeta.

Bebe su žrtve zločina ubijanja i bacanja novrođenčadi, koju jedna od humatiranih organizacija naziva pakistanskom tragedijom.

"Nekada ih obese, nekada ubijaju nožem, a ponekad pronađemo spaljena tela," rekao je Anwar Kazmi, menadžer Edhi Fondacije, najveće privatne agencije koja se bavi humanitarnim i socijalnim radom.

Podaci Edhi Fondacije govore da je više od 1,200 beba ubijeno i bačeno u Pakistanu prošle godine, što je za dvesta više nego prethodne godine.

Porodice doživljavaju većinu ove dece nelegitimnom, u kulturi koja osuđuje bebe rođene van braka.

Statistike pokazuju da su u devet od deset slučajeva u pitanju devojčice, koje porodice mogu smatrati previše “skupim” za izdržavanje u zemlji u kojoj žene često ne smeju da rade.

Bebe su obično samo nekoliko dana stare. Njihova tela su često bačena na prostranu Karači deponiju, gde ponekad njihova tela sakate ulične životinje, kaže Kazmi. On procenjuje da stotine tela beba nikada nije pronađeno.

Šef Edhi Fondacije, 83-godišnji Abdul Satar Edhi, krivi siromaštvo i Vladu koja, već decenijama, nije uspela da edukuje mase, otvori nova radna mesta i odgovori na najosnovnije potrebe građana/ki.

“Raspodela sredstava od strane Vlade je pogrešna” rekao je Edhi. “Mnogi ljudi ne plaćaju poreze; nema milosrđa, a ono što ste dobili od Vlade je zasnovano na onom što ste već imali”.

Pakistanska Vlada je izjavila da je unapredila obrazovanje, ali 55 miliona Pakistanaca i dalje je nepismeno, kažu Ujedinjene nacije. Vlada ima milijarde dolara duga, dok se bori protiv Talibana i drugih islamskih militantnih grupa.

Ubistva novorođenčadi ne dobijaju dovoljno pažnje u Pakistanu. Policija ih retko istražuje, policajci su često loše obučeni, u nedostatku resursa ostaju fokusirani na ono što percipiraju kao ozbiljnije zločine.

U mnogim delovima sveta, kroz direktno nasilje ili namernim zanemarivanjem ubijaju se ženska deca, kažu podaci Svetske zdravstvene organizacije.

U nekim azijskim zemljama, broj ubistava devojaka/devojčica je toliko porastao da doprinosi neravnoteži u broju stanovnika/ca u korist muškaraca. Ujedinjene nacije su došle do podatka, da u delovima Azije živi 130 dečaka na 100 devojčica, posebno u zemljama sa ekstremnim siromaštvom i prenaseljenošću, kao što su Kina i Indija.

“Devojke se smatraju teretom, na njih se gleda kao na imovinu koja pripada nekom drugom, tako da ljudi smatraju da bacaju novac ukoliko ulažu u obrazovanja devojčica” rekla je Bhagiashri Dengle, izvršna direktorica Indija Plana, neprofitne organizacije koja se bavi položajem dece. “ Kada se devojka udaje, porodice moraju da pripreme velike, teške miraze, i to je jedan od razloga.”

Dengle je rekla da uticaj na svest i obrazovanje ljudi na lokalu jeste metod borbe protiv ove prakse.

“Mislim da stvarno treba da dopremo do mladih ljudi kako bi oni sami ili uz našu podršku postali svesni i spremni da promene stavove i odbace ideju da je bolje dobiti dečaka nego devojčicu” rekla je ona. “Pokrenuli smo kampanju Neka se devojčice rađaju! Kampanja koristi televiziju, novine i internet kao medije preko kojih se šalju poruke. Ono što mi pokušavamo da uradimo jeste da pošaljemo pozitivnu poruku devojkama i kažemo da devojke nisu sekta, one su jednako dobre kao i dečaci.

U Pakistanu, dok se stvari ne poboljšaju, Edhi Fondacija kaže da će držati više od 300 kolevki ispred svojih kancelarija širom Pakistana, gde porodice mogu da ostave neželjene bebe. Fondacija brine o njima i daje ih na usvajanje, ne postavljajući pitanja.

“To radimo kako bi podigli svest o problemu - molimo vas da ne ubijajte svoje nevine bebe” rekao je Kazmi.

Killing of infants on the rise in Pakistan
By Reza Sayah, CNN, July 20, 2011