nemacke-ministarke
Nemačka ministarka za porodicu Kristina Schroederand i nemačka ministarka za rad Ursula von der Leyen

Berlin - U ponedeljak je u Nemačkoj 30 najboljih javnih kompanija pokazalo svoju posvećenost povećanju broja žena na pozicijama višeg menadžmenta u narednih 5 godina. Ovo se dešava u periodu kada se Nemačka bori sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage i želi da privuče više žena na ta radna mesta.

30 kompanija – vodeće na listi najvrednijih kompanija na berzi – u okviru zadatka povećanja ženske radne snage predstavile su svaka svoj konačni cilj. Ambicije kompanija u povećanju broja žena na vodećim pozicijama idu od  35% povećanja udela žena u  Nemačkoj banci (Deutche Bank) do 12% žena u kompaniji Man AG. Ostvarenje ovih ciljeva se očekuje do kraja 2014. godine.

Ova izjava o posvećenosti dolazi 6 meseci posle preporuke Vlade koju vodi kancelarka Angela Merkel, da Nemačka zaostaje za drugim industrijskim zemljama u promociji žena na najvišim pozicijama u biznisu, što nije slučaj kada je u pitanju politička strana Nemačke.

Ipak država ostaje podeljena kad se radi o ključnom pitanju da li rodna ravnopravnost treba i može da bude i zakonski rešena.

Ministarka za rad Ursula von der Leven, pozdravila je trud kompanija, u isto vreme kritikujući ih zbog neuspeha kada se radi  o onom delu u kome je potrebno uveriti visoko kvalifikovane žene da mogu imati karijeru u Nemačkoj koja će im pružiti uspeh i benefite koje imaju radeći u inostranstvu.

“Činjenica je da u 2011. godini, imamo 15% žena u nadzornim odborima i 3,7% u izvršnim telima” rekla je von der Leven. “ Ovo je neprihvatljivo za ekonomiju kao što je Nemačka koja želi da bude konkuretna na globalnom nivou radnih mesta. Moramo se unaprediti.”

Nemačka ima ženu kancelarku i još 5 drugih žena u kabinetu Angele Merkel koji ima 15 članova/ica. Ali kada su u pitanju upravni odbori, ubraja se među zemlje kao što je Indija, sa samo 2,2% žena u odborima, što je najniži procenat među razvijenim, i nacijama u razvoju.

Švedska vodi sa 17% žena koje zauzimaju mesta u odborima, dok je prema Nemačkom ekonomskom institutu u Sjedinjenim Američkim Državama ova brojka dostigla 14%.

Norveška je 2003. godine usvojila zakon kojim se od kompanija traži da povećaju broj žena na svim liderskim pozicijama, najvišem menaždmentu i odborima. Prošle godine 39% žena bilo je na ovim liderskim mestima.

Top German firms pledge to promote women execs,
MELISSA EDDY - Associated Press | AP – Mon, Oct 17, 2011