obuka vds zpn

Viktimološko društvo Srbije organizuje akreditovanu  Obuku pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama rodno baziranog nasilja za predstavnice Mreze Žene protiv nasilja region Beograd. Obuka se realizuje 25, 26, 30 i 31. Oktobra 2018. u prostorijama VDS. Učesnice su predstavnice organizacija Daje, Iz kruga, AŽC, Atina, VDS i Pešcanik iz Kruševca. Obuka je deo projekta  Decentralizacijom Mreze Žene protiv nasilja, unapređenje usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje koji su podržale OAK fondacija/Trag fondacija.

  • obuka-vds-zpn_1
  • obuka-vds-zpn_2
  • obuka-vds-zpn_3
  • obuka-vds-zpn_4