wave konferencija 1

22-24. oktobar 2018. Valete, Malta

WAVE je za više od 20 godina postojanja prerasla u mrežu koja broji 141 organizaciju iz 46 zemalja Evrope. Mreža je duboko posvećena principima rodne ravnopravnosti i odbrani ženskih ljudskih prava. Cilj WAVE mreže je prevencija i eliminacija svih oblika nasilja nad ženama.

wave konferencija 2

Ove godine održana je 20. po redu godišnja konferencija mreže sa nazivom “Važnost ženskih specijalističkih usluga u rešavanju problema nasilja nad ženama”. Prva dva dana konferencije bila su otvorena za javnost, dok je treći dan bio namenjen članicama mreže. Tokom konferencije, održana je godišnja Skupština mreže i sastanak Savetodavnog odbora kojima su prisustvovale delegatkinja i kodelegatkinja iz Srbije – Marija Petronijević iz Udruženja Fenomena i Vanja Macanović iz udruženja Autonomni ženski centar. Tokom Skupštine odobreni su izveštaji o aktivnostima i finansijama mreže, predstavljen je okvir strateškog plana kao i finansijski plan za 2019. godinu, a izabran je i novi Upravni odbor.

wave konferencija 3

Više o temama 20. WAVE konferencije možete videti ovde.