Organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja upućuju otvorena pitanja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom raspisivanja trećeg konkursa za uspostavljanje Nacionalne SOS linije za podršku ženama sa iskustvom nasilja koji je na sajtu Ministarstva objavljen 27.9.2018.g.[1]

Zbog čega Ministarstvo po treći put objavljuje konkurs kojim se krše odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti i Zakona o javnim nabavkama?

Zašto je Ministarstvo iniciralo donošenje Zaključka od strane Vlade, koji suspenduje i u direktnoj je suprotnosti sa članom 64 Zakona o socijalnoj zaštiti, i da li je izvršena provera zakonitosti od strane Ustavnog suda?

Da li Ministarstvo ima pozitivno mišljenje Uprave za javne nabavke i Državne revizorske institucije za raspisivanje Konkursa umesto Javne nabavke?

Zbog čega Ministartvo ne poštuje standard iz Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, o poverljivosti i anonimnosti poziva na SOS telefon (član 24)?

Zbog čega Ministarstvo ostaje kod svoje namere da Nacionalni SOS telefon funkcioniše po principu kol centra, koji će snimati svaki poziv?

Zbog čega Ministarstvo, u tehničkim uslovima konkursa, zahteva nabavku i instalaciju opreme za kol centar, kao da će u njemu da radi 100 operatera u isto vreme, za šta procenjujemo da je potrebna trećina planiranih sredstava?

Ko će, nakon proteka od jedne godine, koliko traje projekat, biti vlasnik nabavljene opreme, država ili organizacija koja dobije projekat, i kako će to doprineti održivosti sistema pružanja usluge Nacionalnog SOS telefona?

Izražavamo zabrinutost da ovako raspisan Konkurs, može proizvesti negativna pravna dejstva, koja za sobom povlače ništavost zaključenog ugovora, što bi u krajnjem ishodu moglo rezultirati zahtevom za povraćaj sredstava u budžet, čime bi organizacije, ali i korisnice ove usluge mogle biti oštećene.

Takođe nas brine namera Ministarstva da uruši jedinu preostalu anonimnu i poverljivu uslugu za žene žrtve nasilja uskrativši im time pravo da donose samostalne odluke o tome kada će i na koji način da prijave nasilje nadležnim institucijama.

Saopštenje potpisuju organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja koje su pre 25 godina osnovale prve SOS telefone u Srbiji, koje vode i danas u 18 gradova i opština u Srbiji, odgovarajući na preko 15 000 poziva godišnje.

 1. Autonomni ženski centar, SOS telefon za žene koje su preživele nasilje, Beograd.
 2. Centar za podršku ženama, SOS telefon i savetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su preživele nasilje, Mreža SOS Vojvodina.
 3. Ženski centar, SOS telefon za žrtve porodičnog nasilja, Užice.
 4. Udruženje Romkinja „Osvit“, SOS telefon na romskom i srpskom jeziku za žene koje su preživele nasilje, Niš.
 5. SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince.
 6. Odbor za ljudska prava, SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Vranje.
 7. Impuls, Tutin.
 8. Oaza sigurnosti, Savetovalište za žrtve nasilja u porodici, Kragujevac.
 9. Romski centar za žene i decu Daje, SOS telefon za žrtve nasilja, Beograd.
 10. Ženska alternativa, SOS telefon za žene žrtve nasilja, Sombor.
 11. Žene za mir, SOS telefon za žene koje su preživele nasilje, Leskovac.
 12. SOS Ženski centar, SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Novi Sad, Mreža SOS Vojvodina.
 13. ...IZ KRUGA - VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom, SOS telefon za žene sa invaliditetom izložene nasilju, Novi Sad, Mreža SOS Vojvodina.
 14. ...IZ KRUGA - Beograd, organizacija za podršku ženama s invaliditetom, SOS telefon za žene sa invaliditetom izložene nasilju, Beograd.
 15. Viktimološko društvo Srbije, VDS info i podrška žrtvama, Beograd.
 16. Udruženje Fenomena, SOS telefon za žene žrtve porodičnog nasilja, Kraljevo.
 17. Kulturni centar DamaD, SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Novi Pazar.
 18. Nezavisni ženski centar, Dimitrovgrad.
 19. Udruženje žena Peščanik, SOS telefon za žene u situaciji nasilja, Kruševac.
 20. Udruženje žena Femina, SOS telefon za žene koje preživljavaju nasilje, Smederevska Palanka.
 21. Udruženje ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, SOS telefon za podršku osobama koje su preživele trgovinu ljudima, Beograd.

[1] Link ka objavi konkursa: Konkursi | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja