Saopštenje za javnost: Nijedna žena manje!

Osamnaesta žena ubijena je od početka godine od strane partnera/člana porodice. U nedelju, 6. maja, J.G. (38 godina) usmrćena je od strane partnera I.R. (34 godine). Ova žena kao i mnoge druge žene, obraćala se tražeći zaštitu i podršku od institucija. Zahtevamo od nadležnih ministarstava da preispitaju postupanje profesionalaca u institucijama kojima se žena obraćala i ukoliko utvrde propuste iste sankcionišu u skladu sa zakonom.

Mediji prenose da se ubijena žena, strahujući za sopstveni život, nekoliko puta obraćala nadležnim institucijama tražeći zaštitu od nasilnika. Koliko je prijava J.G. podnela nije moguće utvrditi iz izveštaja medija, ali su najmanje dve dobile sudski epilog. Mediji navode da je I.R. u februaru izašao iz zatvora gde je bio na odsluženju kazne zbog nasilja prema prema J.G[1]. Kazna koju je izdržavao nije ga sprečila da nasilje ponovi, te je opet osuđen na kaznu zatvora i određena mu je mera zabrane prilaska žrtvi i njenoj deci. Uprkos izrečenim merama i kaznama on je nastavio da je uznemirava, preti smrću,[2] da kontroliše njenu fejsbuk komunikaciju,[3] da dolazi na njena vrata, o čemu svedoče i komšije ubijene žene.[4] Vreme od trenutka izricanja druge presude do odlaska na odsluženje kazne I.R. je iskoristio da na različite načine nastavi da zlostavlja J.G., dok je na kraju nije ubio.

Da li zaista nije bilo načina da se ovo ubistvo spreči? Zašto su institucije previdele da bezbednost žrtve mora biti na prvom mestu? Da li su utvrđeni bezbednosni rizici? Na koji način je praćena primena izrečenih mera (koje je I.R. očigledno više puta kršio)? Da li je izrađen individualni plan zaštite i podrške žrtvi? Da li je žrtva bila uključena u izradu ovog plana? Sve navedene mere profesionalci su bili u obavezi da primene u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici koji je stupio na snagu prošlog juna.[5] Istim zakonom predviđene su i kazne za odgovorna lica u institucijama ukoliko nije reagovano po prijavi na način predviđen zakonom.

Nijedna žena manje!

U ime Mreže Žene protiv nasilja
Aleksandra Nestorov i Vedrana Lacmanović


[1] 8.5.2018., Dnevnik, Majka troje dece pronađena mrtva u svom stanu.

[2] 8.5.2018., Srpski telegraf, Zaklao ženu pred troje dece.

[3] 8.5.2018., Informer, Zaklao ženu zbog fejsbuka.

[4] 8.5.2018., Alo, Preklao ženu naočigled dece.

[5] Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) Dostupno na: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/2675-16%20lat.pdf (pristupljeno 8.5.2018.)