Seminar konferencija slučaja za Mrežu ŽPN

seminar konferencija slucaja 1

Autonomni ženski centar je u petak, 23. februara, u Beogradu održao seminar pod nazivom „Organizovanje konferencije slučaja za zaštitu od nasilja u porodici“ za organizacije - članice Mreže Žene protiv nasilja.

Konferencija slučaja je jedan od metoda rada u centrima za socijalni rad koji se primenjuje radi razmene informacija i udruživanja profesionalaca i profesionalki iz različitih institucija u funkciji izrade efikasnog plana podrške i zaštite žena od nasilja u porodici. Učešće članica nevladinih organizacija, koje pružaju usluge za podršku ženama, u konferenciji slučaja, može obogatiti i unaprediti plan zaštite i podrške. Tim povodom seminaru je prisustvovala 21 žena iz 10 organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja.

seminar konferencija slucaja 2

seminar konferencija slucaja 3