U Beogradu je 26. i 27. decembra 2017. godine održan sastanak aktivistkinja organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja sa inspektorkama socijalne zaštite iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na temu licenciranja SOS telefona.

Inspektorke socijalne zaštite iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Zekavica, Ana Vukmirović i Nena Darmanović predstavile su proces licenciranja SOS telefona. U okviru ovog predstavljanja razgovaralo se o uslovima koje organizacije treba da ispune da bi dobile licencu za rad, kao i o tome na koje prepreke bi organizacije mogle naići pri ispunjavanju ovih uslova i kako da ih prevaziđu. Sastanku je prisustvovalo 26 aktivistkinja iz 17 organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja i 3 inspektorke socijalne zaštite.

Foto galerija

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06