Romski centar za žene i decu Daje organizovao je 5. decembra okrugli sto pod nazivom Prevencija i sprečavanje nasilja nad ženama i decom, u prostorijama Gradske opštine Voždovac. Bilo je reči o položaju žena i dece koja preživljavaju nasilje sa posebnim osvrtom na položaj romske populacije, o primeni i efikasnosti novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kao i važnosti intersektorske saradnje u prevenciji i sprečavanju nasilja nad ženama i decom.

okrugli sto daje

Na okruglom stolu učestvovale su predstavnice i predstavnice Kancelarije za ljudska i manjinska prava GO Voždovac, Policijske stanice Voždovac, Doma zdravlja Voždovac kao i predstavnice nevladinih organizacija Romskog centra za žene i decu Daje, Akcije protiv trgovine ljudima ASTRA i Mreže Žene protiv nasilja.