seksualnost-istrazivanje 1Aktivistkinje za prava žena sa invaliditetom, članice ženske mreže …Iz kruga - Srbija: Lepojka Čarević Mitanovski, Veronika Mitro i Svjetlana Timotić u saradnji sa Marijanom Čanak koja se bavi temom ženske seksualnosti, juče su, u Beogradu, promovisale istraživanje posvećeno Seksualnosti žena sa motornim invaliditetom iz Vojvodine.

U svetu i Evropi sproveden je neznatan broj istraživanja koje se bave seksualnošću žena sa invaliditetom, dok na Balkanu, do nedavno, nije sprovedeno niti jedno istraživanje ovog tipa posvećeno isključivo ovoj grupi žena. Seksualnost žena sa invaliditetom se spominje uglavnom u kontekstu seksualnosti muškaraca sa invaliditetom ili još ređe, u malobrojnim knjigama o ženskoj seksualnosti.

Istraživanje na temu seksualnost žena sa invaliditetom u Vojvodini sprovedeno je u pet gradova u Vojvodini uz učešće 45 žena sa urođenim ili stečenim motornim invaliditetom. Učesnice su starosti od 19 do 65 godina, i pripadnice su uglavnom srpske i 12% mađarske nacionalnosti. Sa ženama je razgovarano u okviru fokus grupa i individualnih intervjua. Obrađivane su teme: menstruacija, masturbacija, rađanje dece, ginekološki pregledi, higijena i drugo.

seksualnost-istrazivanje 2Rezultati istraživanja su pokazali da su ženama sa invaliditetom najčešće bile uskraćivane infomacije o seksualnosti u okruženjima poput porodičnog, pri odlasku u zdravstvene ustanove i tokom boravka na drugim, za žene značajnim mestima. Jedina mesta gde su retke među njima dobile minimum informacija bile su škole, odnosno, najčešće jedan čas fizičkog vaspitanja u čitavom osnovnoškolskom vaspitanju posvećen seksualnom obrazovanju. Iskustva žena svedoče o društvenom mitu da žene sa invaliditetom nisu seksualne i da ne mogu da rađaju decu. Međutim, ulaskom u partnerske i bračne zajednice ove žene se suočavaju sa potpuno drugačijim očekivanjima a ta su: da rode decu. Diskriminišuće i kontradiktorne poruke koje društvo šalje ženama sa invaliditetom se ovde ne završavaju, nastavljaju se pošto jedan broj žena zadovolji potrebe zajednice i rodi decu. Jedan broj dece bude oduzet majkama sa invaliditetom zbog predrasude da one nisu sposobne da o njima brinu.

Istraživanje će biti prevedeno na engleski i mađarski, a u narednom periodu, u svim domovima zdravlja u Vojvodini biće održane radionice posvećene radu sa ženama sa invaliditetom. Verujemo da će ove edukacije između ostalog doprineti da pored postojećih 12 preostalih 144 doma zdravlja u Srbiji krene u akciju nabavke ginekoloških stolova za pregled žena sa invaliditetom.

O istraživanju:

…Pojavljivanje jedne publikacije o seksuanosti žena sa invaliditetom u Vojvodini u okviru ženske nevladine organizacije danas je ne samo retkost nego i prekretnički momenat u poimanju budućnosti studija roda i invalidnosti… (iz recenzije: S. Savić)

...Istraživanje izneto u publikaciji Seksualnost žena sa motornim invaliditetom iz Vojvodine nesumnjivo prekida kontinuitet ženskog ćutanja, beležeći pojedinačne seksualne istorije ispričane verodostojnim ženskim glasovima... (iz pogovora: M. Čanak)