U okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje koji u partnerstvu sa drugim UN agencijama i institucijama Republike Srbije realizuje UNDP, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike započelo je proces izrade Minimalnih standarda za pružanje specijalizovane usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja.

Tim povodom formirana je radna grupa čiji je zadatak da pripremi nacrt dokumenta kojim bi bili definisani standardi za pružanje ove usluge. U sastav radne grupe ušlo je sedam predstavnica ženskih nevladinih organizacija - članica Mreže Žene protiv nasilja.

Autonomni ženski centar u saradnji sa organizacijama članicama Mreže: Žene za mir iz Leskovca, Udruženje Romkinja Osvit iz Niša, Femina iz Smederevske Palanke, ...Iz kruga – Vojvodina iz Novog Sada, Odbor za ljudska prava/SOS telefon iz Vranja, Peščanik iz Kruševca izradio je nacrt standarda koji će biti predstavljen radnoj grupi na sastanku zakazanom za 31. maj 2013. godine.

Finalni dokument - Minimalni standardi za pružanje specijalizovane usluge SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja trebalo bi da bude pripremljen do kraja 2013. godine.