U petak 16. novembra 2012.godine pušten je u rad jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu 0800 10 10 10 za pomoć ženama u situaciji nasilja. SOS telefon je dostupan svakog radnog dana od 10 do 20 časova. Poziv na ovaj broj je besplatan i sa fiksnog i sa mobilnog telefona.

Kome su namenjene usluge SOS telefona Vojvodina?

  • Ženama koje su u situaciji nasilja u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja
  • Ženama koje su izašle iz situacije nasilja ali im je za nove korake potrebna pravna, socijalna, psihološka ili neka druga vrsta pomoći
  • Deci, članovima porodice i osobama bliskim ženama koje se nalaze u situaciji nasilja

Žene koje se javljaju na SOS telefon Vojvodina mogu ostati anonimne.

Koje vrste usluga pruža SOS Vojvodina

Osoblje koje radi na SOS telefonu čine obučene konsultantkinje i stručnjakinje iz različitih oblasti (psihologije, prava, socijalnog rada i dr.).

Konsultantkinje korisnicama pružaju emotivnu podršku i daju informacije o mogućnostima za izlazak iz nasilja. Upoznaju ih sa pravima koja se odnose na zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu, kao i sa procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Šta je Mreža SOS Vojvodina?

SOS Vojvodina je Mreža SOS telefona za podršku ženama koje su pretrpele nasilje. Mreža je rezultat inicijative pet ženskih organizacija koje deluju na teritoriji Vojvodine i pružaju specijalizovanu podršku ženama koje su izložene nasilju, kroz usluge SOS telefona i druge vidove pomoći i podrške.

Cilj Mreže SOS Vojvodina je

da se kroz zajedničko delovanje pet ženskih organizacija, preko specijalnog broja 0800 10 10 10, poveća dostupnost usluga SOS telefona i pomogne što većem broju žena u Vojvodini da izađu iz situacije nasilja.

Organizacije koje čine Mrežu SOS Vojvodina

…IZ KRUGA – VOJVODINA iz Novog Sada je ženska nevladina organizacija za podršku ženama s invaliditetom. SOS telefon u okviru organizacije je namenjen ženama s invaliditetom izloženim nasilju i diskriminaciji. Pored usluge SOS telefona, organizacija pruža besplatnu pravnu pomoć koja podrazumeva pravno savetovanje, pisanje podnesaka i advokatsko zastupanje. Sve informacije se mogu dobiti putem mejla Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt telefon organizacije: 021/447-040 i i 066/447-040.

Ženska alternativa iz Sombora pruža besplatnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja. U radu organizacije su angažovane stručnjakinje – psihološkinja, lekarka, neuropsihijatrica i pravnica koje korisnicama pružaju usluge individualnog savetovanja.

Kontakt telefon organizacije: 025/27-321

Savetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilje iz Kikinde funkcioniše u sklopu ženske nevladine organizacije „Centar za podršku ženama”. Pored usluge SOS telefona Savetovalište pruža i besplatne usluge individualnog savetovanja koje sprovode profesionalno obučene konsultantkinje. Kontakt je moguće ostvariti putem mejla Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt telefon organizacije: 0230/437-343

Udruženje Roma Novi Bečej iz Novog Bečeja, pruža usluge SOS telefona ženama žrtvama nasilja, i to na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina – mađarskom, romskom i rumunskom.

Kontakt telefoni organizacije: 023/774-959 i 023/775-843

SOS ženski centar iz Novog Sada pored usluge SOS telefona u delatnost organizacije ubraja i lične susrete sa ženama koje su u situaciji nasilja. Susreti su besplatni i sprovode ih profesionalno obučene konsultantkinje. Kontakt je moguće ostvariti putem mejla Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. kao i preko sajta www.sosns.org.rs. Radno vreme SOS ženskog centra je od 18 do 22 časa.

Kontakt telefon organizacije: 021/422-740

Uspostavljanje i funkcionisanje SOS telefona podržavaju Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Telekom Srbija i Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu, kroz program Socijalne tranzicije koji se sprovodi u partnerstvu sa Fondacijom Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF).