Femicid je rodno zasnovano ubistvo, počinjeno nad ženama, devojkama, devojčicama pa i bebama ženskog pola od strane osoba muškog pola. [1]

U 2010.godini, u Srbiji, 30 žena je ubijeno od strane muškaraca, govore medijski izveštaji koje je prikupila i analizirala Mreža Žene protiv nasilja.

Sve ubijene žene su poznavale počinioca, a od toga 22 počinioca bili su partneri, bivši partneri, supružnici, bivši supružnici. Tri žene su ubili sinovi. Jednu ženu je ubio zet. Jedanaest počinilaca je nakon ubistva izvršilo samoubistvo. Jedanaest žena je ubijeno pištoljem a trinaest žena oštrim predmetom (nož, sekira, vile..itd.). Jedna žena je zapaljena benzinom, jedna je udavljena, dok su ostale podlegle povredama nastalim usled premlaćivanja. Šest počinilaca su se sami prijavili. Četrnaest ubistava se desilo u prostoru koji je ženino vlasništvo.

Osam žena je bilo starije od 56 godina, sedam je bilo starosti od 46 do 55 godina, sedam od 36 do 45, sedam od 26 do 35, jedna između 18-25. Oko četrdesetoro dece i odraslih osoba je ostalo bez majke.

Šest ubistava (20 % od ukupnog broja) su se desila u Pomoravskom okrugu.

Četrnaest od ukupno dvadeset i dve ubijene žene, koje su bile u (bivšem) partnerskom/(bivšem) bračnom odnosu sa počiniocem nisu živele u zajednici sa njim.

U Krivičnom zakoniku Republike Srbije, u vezi sa krivičnim delom nasilja u porodici, i pored apela i amandmana koje su predlagale ženske nevladine organizacije 2009. godine, ostala je odrednica "života u zajedničkom domaćinstvu za bivše supružnike" kao uslova za zaštitu bivših suružnika od nasilja u porodici

Sedam od 30 žena, pre nego što su ubijene, prijavile su nasilnika nekoj od institucija. U 5 od jedanaest ubistava počinjenih pištoljem, počinioc je imao dozvolu za posedovanje pištolja.

U novinskim člancima se gotovo ne pojavljuje imenovanje nasilja koje je žena trpela godinama unazad, u slučajevima gde se to dešavalo. Fokus novinskog izveštavanja je uglavnom na počiniocu i njegovim „razlozima“ za ubistvo, ili na oružju kojim je ubistvo počinjeno

_____________________________________________________________


[1] Da bi se neko ubistvo okarakterisalo kao femicid počiniocu mora biti relevatan pol žrtve, tj. upravo činjenica da je žrtva žena. Kao takav, femicid je zločin protiv žena, motivisan mržnjom prema ženama, prezirom i osećajem nadmoći, u kom počinilac misli da ima pravo da oduzme život ženi.