Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama,
Mreža Žene protiv nasilja poručuje javnosti:

Žene nisu krive za nasilje koje im se događa!

Krivica za nasilje u porodici uvek je i samo nasilnikova. U više od 95 odsto slučajeva, počinioci nasilja u porodici su muškarci. Međutim, ne retko odgovornost u pojedinačnim slučajevima nasilja pripisuje se ženama uz navode da su, na primer, odećom, izgledom ili ponašanjem provocirale nasilje. Nakon što prijave nasilje, žene budu izložene dodatnom nasilju ili viktimizaciji, bilo da moraju više puta da ponavljaju iskaz o svom slučaju bilo zato što im oni koji treba da ih zaštite, ne veruju. Nepoverenju i sumnji da govore istinu od strane predstavnika i predstavnica institucija posebno su izložene višestruko diskriminisane žene, naprimer Romkinje, žena sa invaliditetom, žene sa izmenjenim psihičkim ponašanjem, žene koje su preživele psihološko i / ili seksualno nasilje u porodici.

Zato, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama,

Pozivamo državu da pitanju zaštite žena od nasilja u porodici pristupa s posebnom pažnjom, u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema žena i nasilja u porodici, da izradi i usvoji Strategiju za borbu protiv nasilja nad ženama i uspostavi punu i odgovarajuću saradnju sa ženskim specijalizovanim organizacijama na zaštiti žena od nasilja u porodici.

Pozivamo medije da umesto senzacionalistički, o nasilju nad ženama izveštavaju na društveno odgovoran način. Ohrabrujemo novinare i novinarke da ne opravdavaju nasilnike opisivanjem kako su „uzorne komšije i domaćini“, već da istraže da li poseduju oružje, da li su i ranije vršili nasilje, da li su kršili zakonske mere i kazne, ako su im bile propisane.

Tražimo od pravosuđa da se za ne činjenje u odnosu na nasilnike ne pravdaju „olakim“ odustajanjem žena od krivičnog gonjenja, nego da pravovremeno i odgovorno reaguju i traže dokaze u svakom pojedinačnom slučaju nasilja jer traženje dokaza nije posao građana i građanki već pravosudnih organa.

Na međunarodni Dan borbe protiv nasilja nad ženama, obraćamo svim ženama u Srbiji, posebno ženama sa iskustvom nasilja:

Verujemo vam. Razumemo šta vam se i zašto događa. Saosećamo sa vašim bolom i strahom i podržavamo vas, uvek i svuda.

Niste krive za nasilje koje vam se događa!

Mreža Žene protiv nasilja

nisi kriva za nasilje