czdn-logoCentar za devojke je osnovan 15. aprila 1998. godine, na inicijativu dve volonterke SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja iz Niša. Cilj osnivanja Centra za devojke je bio da se kroz edukaciju i emancipaciju mladih žena radi na unapređivanju njihovog položaja u društvu. Tri glavne oblasti kojima se centar kontinuirano bavi su: prevencija i podrška devojkama koje su preživele nasilje, prevencija trgovine devojkama ižensko zdravlje.Misija Centra za devojke je osnaživanje devojčica, devojaka i mladih žena kroz edukaciju, aktivizam i kreativnost. U Centru za devojke je u proteklih 18 godina formiran SOS telefon za devojke, sastajalište, izveden niz edukativnih i iskustvenih radionica, predavanja, pružena psihološku pomoć, stvoreno je feminističko - aktivističko pozorište, ArtFemine festival i Feministička likovna kolonija. Aktivistkinje „Centra za devojke“ su postavile „Vagine monologe“ Dobro telo, Čekaonicu i Ja sam emotivno biće koje se sve bave životima, problemima,interesovanjima devojčica, devojaka i žena.