zreduc-logoZrenjaninski edukativni centar je ženska nevladina organizacija osnovana 25. januara 2002. godine. Misija organizacije je promocija i zaštita ljudskih prava, a posebno ženskih ljudskih prava. Od samog osnivanja aktivnosti organizacije usmerene su na poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja žena u društvu. Zrenjaninski edukativni centar je aktivan u borbi protiv svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama, sarađuje sa svim institucijama i organizacijama koje se bore protiv nasilja i diskriminacije. Zrenjaninski edukativni centar takođe vodi Anti-trafficking kampanje u cilju prevencije trgovine ljudima i od 2005. godine bavi se ekonomskim osnaživanjem žena, podstiče samozapošljavanje i zapošljavanje jer su socijalni problemi žena usko vezani za problem ekonomske zavisnosti. SOS telefon 023/581-350 namenjen ženama koje su preživele nasilje u okviru ove organizacije otvoren je radnim danima od 10 do 16h. Ovoj organizaciji možete se obratiti i putem jedinstvenog vojvođanskog SOS telefona koji funkcioniše na broju 0800 10 10 10 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 sati, a poziv na ovaj broj je besplatan.