centar-vrsac-logoCentar za prava žena u Vršcu je neprofitna nevladina organizacija registrovana 23. marta 2000. godine sa ciljem da pruži podršku ženama i deci u ostvarivanju ljudskih, građanskih, rodnih, socijalnih i ličnih prava. Centar za prava žena u Vršcu veruje u život bez nasilja, podržava žene bez obzira na nacionalnu, versku ili rasnu pripadnost, mentalne ili fizičke sposobnosti, ili bilo koju drugu vrstu različitosti. Principi rada: suprostavljanje svim oblicima diskriminacije; podržavanje prava svake žene na izbor; razvijanje solidarnosti među ženama; zastupanje političke afirmativne akcije; podržavanje i zastupanje prava deteta. Ciljevi: osnaživanje žena koje su ili su bile izložene nasilju; osnaživanje žena sa invaliditetom u suprotstavljanu nasilju i diskriminaciji; podizanje svesti javnosti o rasprostranjenosti nasilja, odgovornosti društva u njegovom održavanju, rodnoj ravnopravnosti, posebno među seoskim ženama; unapređenje dečijih prava i saradnja sa institucijama.