zenska-alternativa-logoNVO Ženska Alternativa, osnovana 2001.g., је nevladina i neprofitna organizacija, čija je misija da osnažuje žene i mlade , podstiče njihovu inicijativu i senzibiliše sredinu u pravcu promocije kulture nenasilja, unapređenja kvaliteta života žena i mladih  i njihovog ravnopravnijeg položaja u društvu.

Oblast ostvarivanja ciljeva ove organizacije su osnaživanje žena žrtava nasilja  organizovanjem službe psihosocijalne pomoći i pružanjem usluga sos telefona regionalnog karaktera, osnaživanje potencijala I aktivizma žena I mladih Zapadno bačkog okruga u pravcu njihovog većeg učešća u javnom životu putem edukacije I javnog istupanja , kao I kvalitetnijeg  funkcionisanja na socijalnom, ekonomskom,  psihološkom i zdravstvenom polju .

SOS telefon 025417321 I prateće savetovalište radi svaki radni dan od 17-20 časova angažovanjem edukovanih volonterki, stručnjakinja iz oblasti psihologije, prava, medicine I socijalnog rada.