femina-logoUdruženje žena “Femina” osnovano je februara 2006. godine sa ciljem da promoviše rodnu ravnopravnost, afirmiše i štiti ženska ljudska prava, pruža podršku ženama sa iskustvom nasilja, radi na obrazovanju i ekonomskom osnaživanju žena. Tokom višegodišnjeg rada ovu organizaciju podržavali su: Rekonstrukcija ženski fond, Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstvo omladine i sporta, UNICEF, lokalna samouprava itd. Broj SOS telefona “Femine” namenjen ženama koje preživljavaju nasilje je 026/310–841 dostupan: ponedeljkom i petkom od 10h do 13h, a utorkom, sredom i četvrtkom: od 17h do 20h. Za pravne konsultacije žene se mogu obratiti na isti broj, sredom od 17h do 19h.