novi-becej-logoUdruženje Roma Novi Bečej osnovano je i registrovano 1999. godine s ciljem unapređenja ženskih ljudskih prava Romkinja i eliminisanja svih oblika nasilja prema Romkinjama i romskoj deci, te podrške Romkinjama koje su preživele nasilje u kontaktu sa institucijama. Udruženje danas okuplja devet aktivistkinja, dve stručnjakinje i dve volonterke, pripadnice romske i drugih zajednica. Za dvanaest godina aktivnog rada, ova organizacija je realizovala 32 projekta, u oko 45 romskih naselja u čitavoj Vojvodini. Jedinstvenost ove organizacije je jedini SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini, i u Srbiji. Brojevi SOS telefona koji su dostupni radnim danima od 10 do 15h su: 023/774-959 i 023/775-843. Ovoj organizaciji možete se obratiti i putem jedinstvenog vojvođanskog SOS telefona koji funkcioniše na broju 0800 10 10 10 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 sati, a poziv na ovaj broj je besplatan.