pescanik logoUdruženje žena Peščanik je ženska nevladina organizacija osnovana marta 2000. godine u Kruševcu. Peščanik se zalaže za ravnopravnost žena u kući, na poslu i u javnom životu i bavi se osnaživanjem žena i promovisanjem rodne ravnopravnosti kroz organizaciju seminara, radionica, tribina, uličnih akcija, kampanja, istraživanja, izradu dokumenata, publikacija, letaka i brošura o položaju žena. Od 2002. godine u saradnji sa švedskom organizacijom Kvinna till Kvinna realizuje program "Ženski informativno-edukativni centar" u okviru kojeg organizuje edukaciju i osnaživanje žena o rodnoj ravnopravnosti kao i vršnjačku edukaciju devojaka i mladih žena na temu ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Peščanik pruža individualne psihosocijalne i pravne konsultacije ženama u situaciji nasilja u Rasinskom okrugu svake subote od 11 do 14h. Naše konsultantkinje dežurne su radnim danima od 10 do 14 sati na broju 066/006606.