oaza-kg-logoHNVO “Oaza sigurnosti”je osnovana početkom 2008. godine  u Kragujevcu s ciljem ostvarivanja ženskih ljudskih prava. Jedan od najznačajnijih projekata koje je sprovela ova organizacija je ‘’Podrška prevenciji karcinoma kod žena na seoskom području Grada Kragujevca’’ u periodu od 2010. do 2012. godine putem koga je obezbeđen pregled grlića materice za 3000 žena. Organizovanjem brojnih okruglih stolova, tribina, konferencija, uličnih akcija i učešćem u njima Oaza sigurnosti je postala aktivni kreator javnog života grada Kragujevca i Šumadijskog regiona. SOS telefon “Oaze sigurnosti” je 034/332-048, dostupan svakog radnog dana od 8h do 15h.