daje-logoRomski centar za žene i decu žrtve nasilja (Roma Daje) osnovan je 2001. godine od strane žena iz romskog naselja u Zemun Polju u cilju suprostavljanja seksualnom nasilju kome su žene bile izložene na putu do urbanog dela naselja. Cilj udruženja je unapređivanje svih društvenih mehanizma kako bi se sprečilo seksualno, ekonomsko i drugi vidovi nasilja i diskriminacije dece i žena romske nacionalnosti.

Tokom 15 godina rada usmerene su na poboljšanje položaja Romkinja u svim sferama života, pre svega u pogledu prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, prava na odabir partnera i planiranja porodice. SOS telefon ovog udruženja jedini je SOS telefon na romskom jeziku za teritoriju Beograda, a prepoznatljive su  i kao jedina ženska grupa koja pruža podršku ženama direktno u neformalnim romskim naseljima (i radom ove organizacije obuhvaćeno je 21 neformalno naselje u Beogradu).

Osim, Mreže Žene protiv nasilja, ovo udruženje je i članica Ženske Romske Mreže i Mreže Žena u crnom Srbije.

pdf_buttonVodič do osnovnih dokumenata - podrška u borbi protiv nasilja i ostvarivanje prava iz zdravstvene i socijalne zaštite