Dečiji Romski Centar - Beograd

drc-logoDečiji Romski Centar je ženska nevladina organizacija, koja pruža podršku ženama i deci koja su preživela nasilje u porodici. Ženska prava su veoma važan deo u strategiji rešavanja problema u romskoj zajednici, stoga je cilj ove organizacije unapređenje položaja Romkinja. Važan deo aktivnosti ove organizacije je podrška ženama nakon odsluženja zatvorske kazne, pomoć i podrška mladim devojkama i mladićima koji se bave prostitucijom, te saradnja sa institucijama, odnosno sa školama i centrima za socijalni rad u cilju pomoći i podrške materijalno ugroženim porodicama. DRC pruža psihološku i pravnu podršku putem SOS telefona 064/13-20-215, radnim danima od 10h do 16h.