azc-logoAutonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija osnovana 1993. godine. Rad centra je zasnovan na feminističkim principima i teoriji. AŽC veruje da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i u skladu s tim obezbeđuje specijalizovanu podršku ženama i podstiče individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje prema ženama, doprinosi jačanju ženskih “mreža” i građanskog društva u celini. AŽC organizuje preventivne i informativno – edukativne aktivnosti za žene i opštu javnost, konsultacije za žene sa traumom muškog nasilja kroz SOS telefonsku službu (011/266-2222, radnim danima od 10 do 20h) za psihološku podršku, pravne informacije i konsultacije, informacije iz oblasti socijalne zaštite i o drugim izvorima podrške i usluga u zajednici, kao i nezavisno zastupanje korisnica u institucijama i u sudskim i upravnim postupcima. AŽC sprovodi edukacije profesionalaca iz svih relevantnih službi, vrši nezavisan monitoring primene javnih politika i evaluaciju intervencija javnih službi, javno zagovaranje i drugo.