atina-logoOd osnivanja 2004. godine Atina je jedina organizacija u Srbiji koja izvodi programe dugoročnog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima, uz punu participaciju korisnica/ka i aktivno uključivanje državnih institucija kako bi sistem pomoći postao održivo rešenje za potpun oporavak i punu integraciju. Kroz programe podrške se obezbeđuje: medicinska, psihološka i pravna pomoć; podrška u obrazovanju i rešavanju građansko-pravnog statusa; privremeni smeštaj, uključivanje u rad grupa samopomoći kao i u edukativne i druge radionice. Atina organizuje edukacije u cilju osnaživanja institucija i organizacija za pružanje adekvatne podrške žrtvama trgovine ljudima i učestvuje u istraživanjima fenomena trgovine ljudima. Broj SOS telefona NVO ATINA koji je dostupan radnim danima od 9h do 17h je 011/3220-030, i 061/638 - 4071 koji je dostupan 24h.